Rezina va realiza noi intervenții și activități pentru a reduce îmbolnăvirile și decesele premature din cauza bolilor netransmisibile

Raionul Rezina va realiza noi intervenții și activități de reducere a îmbolnăvirilor și deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile (BNT). Cu susținerea proiectului „Viață Sănătoasă”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și implementat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, intervențiile bazate pe dovezi și activitățile centrate pe nevoile oamenilor urmează să fie implementate pe parcursul anului 2021, la nivel de raion și două comune selectate, Cuizăuca și Lalolva.

La nivel de raion vor fi realizate intervenții de sănătate publică și activități de promovare a sănătății privind reducerea factorilor de risc pentru bolile cronice. Printre acestea sunt și campaniile de comunicare despre dauna consumului de sare și grăsimi trans pentru sănătate Redu sarea în mâncare! și Alege ce mănânci!. De asemenea, vor fi realizate activități de îmbunătățire a calității serviciilor în echipa medicului de familie pentru prevenirea și gestionarea BNT. În comunele Cuizăuca și Lalolva vor fi dezvoltate Centre Comunitare de Asistență Integrată și vor fi realizate activități de educație pentru sănătate și schimbare de comportament privind factorii de risc ai bolilor cronice la adulți și persoanele cu BNT.

Toate intervențiile și activitățile vor fi centrate pe nevoile populației raionului Rezina. Astfel, proiectul va sprijini consolidarea și fortificarea rolului de lider al Administrației Publice Locale din raion și comunele selectate (APL de nivel I și II) cărora le revine responsabilitatea de a intensifica colaborarea între toate sectoarele din teritoriu, promovând sănătatea în toate politicile locale și dezvoltând echitatea în sănătate, orașe și comunități sănătoase.

Intervențiile și activitățile enunțate de proiect au fost discutate, joi, pe 4 martie 2021, în cadrul Conferinței online de lansare a proiectului în raionul Rezina între reprezentații APL de nivel I și II, ai Consiliului Teritorial de Sănătate Publică, Centrului de Sănătate Rezina și Centrului de Sănătate Publică Orhei la care este arondat raionul Rezina cu reprezentanții proiectului „Viață Sănătoasă”.

Reprezentanții raionului au punctat importanța abordării multisectoriale a problemei BNT, reafirmând povara acesteia pentru raion. Vicepreședinta raionului, Aurelia Grigoriță a mulțumit reprezentanților proiectului pentru că raionul face parte din cele zece raioane-pilot sceleratețe pentru activitățile propuse. Ea a salutat abordarea proiectului de prevenire a bolilor și stărilor de vulnerabilitate, menționând că aceasta are un potențial de a aduce economii importante de resurse umane și financiare pentru raion.

Bolile aparatului circulator, în special hipertensiunea și bolile ischemice (insuficiențele cardiace, bolile coronariene, angina pectorală) și diabetul zaharat de tip 2 (dobândit în timpul vieții) sunt principalele maladii din structura îmbolnăvirilor și deceselor din ultimii 5 ani. Acestea au o creștere semnificativă, iar indicatorii de prevalență ai BNT (cazurile existente) cât și de incidență ai BNT (cazurile noi) sunt mai mari în Rezina ca în republică. Ion Cheptine, coordonatorul pe sănătate publică a subdiviziunii Rezina din cadrul Centrului de Sănătate Publică Orhei a comunicat că datele enunțate în cadrul evenimentului au fost   selectate din toate sectoarele: sănătate, social, educație, mediu, industrie etc. Astfel, indicatorii vor sta la baza Profilului de Sănătate Rezina, un instrument de evidențe care va argumenta toate intervențiile și activitățile în BNT la nivel de raion și comune și va fi elaborat în cadrul activităților proiectului.

Directoarea Centrului de Sănătate Rezina, Silvia Popov a făcut o analiză minuțioasă a activității medicinii de familie. Ea a comunicat despre insuficiența medicilor de familie și asistenților medicali din satele raionului care se confruntă cu îmbătrânirea populației și migrația continuă. Cu toate aceasta,  Silvia Popov a subliniat capacitatea de mobilizare a echipelor medicului de familie și de colaborare bună cu serviciile de asistență socială în cadrul echipelor multidisciplinare pentru prevenirea cazurilor de BNT și de vulnerabilități.

Intervențiile și activitățile pentru îmbunătățirea prevenirii controlului și managementului cazurilor de BNT  în raionul Rezina vor fi inițiate din momentul semnării Acordului de parteneriat de către Consiliul Raional și proiectul „Viață Sănătoasă”. Rezina face parte din cele 10 raioane-pilot ale proiectului „Viață Sănătoasă” din anul 1 (a. 2021), Faza II de implementare (Cantemir, Ialoveni, Căușeni, Leova, Cimișlia, Rezina, Glodeni, Florești, Telenești, Strășeni).

Proiectul „ Viață Sănătoasă” contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, în special din zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova. Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este un proiect de asistență tehnică, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.

 

Descarcă materialul-1


Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!