Parteneri


Citește mai mult
închide

Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova s-a deschis în anul 2000. A obținut statut de misiune diplomatică și reprezintă Ambasada Confederației Elvețiene cu sediul la Kiev, Ucraina.   

Biroul de Cooperare al Elveției administrează asistența tehnică oferită de către Elveția Republicii Moldova. Biroul este responsabil de planificarea, implementarea și monitorizarea Programului Elvețian de Cooperare în Moldova, precum și de coordonarea activităților cu partenerii locali și internaționali.  

Pentru mai multe detalii despre activitățile biroului, vă invităm să vizitați pagina web oficială a acestuia, www.eda.admin.ch


Citește mai mult
închide

Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate: sănătate, muncă, protecție socială, demografie.

Misiunea ministerului este elaborarea, promovarea și realizarea politicilor statului în domeniul sănătății, muncii, familiei, egalității de șanse și protecției sociale pentru asigurarea unui sistem de sănătate și social de calitate, echitabil şi accesibil pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova.

Viziunea ministerului: O populație sănătoasă cu o constantă îmbunătăţire a calității vieţii, cu o rată redusă de sărăcie şi risc minim de excluziune socială.

www.msmps.gov.md 


Citește mai mult
închide

Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică este o instituție lider la nivel mondial în sănătate globală cu focusarea pe țările slab și mediu dezvoltate. Asociat cu Universitatea din Basel, Institutul îmbină cercetările, serviciile, educația și instruirile la nivel local, național și internațional. Ne propunem să îmbunătățim sănătatea și bunăstarea populației printr-o cunoaștere mai bună a bolilor și sistemelor de sănătate și prin efort continu depus în acest domeniu.  

www.swisstph.ch 


Citește mai mult
închide

Agenția Națională pentru Sănătate Publică are misiunea de a asigura implementarea politicii statului în domeniile de competenţă, în modul stabilit şi în limitele atribuite de cadrul normativ.


Domeniile de competență ale agenției sunt: supravegherea de stat, promovarea și protecția sănătăţii publice; controlul de stat (inspecția) în sănătate; monitorizarea și evaluarea stării de sănătate a populației; acreditarea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice și siguranţa ocupaţională.

www.ansp.md