Faza 1

Obiective

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate şi a bunăstării populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile.

REZULTATUL 1
REZULTATUL 2
REZULTATUL 3 

Autorităţile naţionale din domeniul sănătăţii creează un cadru de politici favorabil pentru managementul descentralizat şi integrat al BNT. Identificarea, elaborarea şi armonizarea legislaţiei, politicilor, reglementărilor şi mecanismelor de colaborare la toate nivelurile pentru a facilita în mod eficient acţiunile de reducere a poverii BNT asupra persoanelor şi a sistemului de sănătate.

Populaţia din raioanele-ţintă are acces la îngrijiri integrate de calitate, inclusiv la servicii extinse pentru BNT. Îmbunătăţirea capacităţii şi a calităţii diagnosticării, tratamentului şi managementului BNT la nivel de AMP, precum şi reorganizarea serviciilor de sănătate la nivel de AMP în îngrijiri integrate pentru a asigura continuitatea îngrijirilor oferite pacienţilor cu boli cronice și a consolida capacităţile serviciilor de prevenire, activitatea interdisciplinară şi colaborarea cu comunitatea şi instituţiile non-guvernamentale.

Populaţia din raioanele ţintă şi-a îmbunătăţit comportamentul faţă de propria sănătate şi a redus riscurile legate de BNT. Susţinerea implicării multisectoriale în promovarea sănătăţii şi consolidarea capacităţilor echipelor de sănătate din raioane în vederea elaborării unui profil comunitar de sănătate, bazat pe dovezi şi planuri comunitare de acțiune, pentru abordarea riscurilor legate de BNT în rândul populaţiei. De asemenea, vor fi mobilizate grupurile comunitare, care vor juca un rol activ în solicitarea serviciilor de asistenţă medicală de calitate şi vor face ca sistemul de sănătate să fie mai receptiv la nevoile pacienţilor.

Principii de implementare

Focusarea pe comunități și populație în procesul de implementare a proiectului
Sincronizarea și adaptarea activităților proiectului la obiectivele naționale
Diseminarea cunoştinţelor și asigurarea cu date (dovezi) în vederea multiplicării, extinderii şi promovării durabilităţii acţiunilor
Colaborarea cu alte proiecte, în proces de implementare, în domeniul sănătăţii din Republica Moldova
Implicarea partenerilor naţionali şi descentralizaţi, existenţi în procesul de planificare şi implementare al activităților
Asigurarea unei gestionări eficiente prin intermediul mecanismelor îmbunătăţite de luare a deciziilor, participare şi de responsabilizare
Includerea dimensiunii de gen în prevenirea, îngrijirea şi tratamentul BNT
Asigurarea incluziunii sociale a celor mai vulnerabile şi afectate persoane de BNT

Grupuri țintă

Medicii de familie, asistenţii medicali din domeniul AMP şi asistenţii medicali comunitari

Agenția Națională pentru Sănătate Publică şi Centrele Teritoriale de Sănătate Publică

Consiliile raionale

Primarii şi echipele multidisciplinare din comunităţile selectate

Grupurile de pacienţi şi membrii comunităţilor

Instituții partenere

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova
Instituţiile de stat şi agenţiile relevante
Autorităţile publice locale şi administraţiile publice raionale din cele 10 raioane-pilot
Organizaţiile internaţionale şi alți donatori (UE, SDC, OMS, BM, agenţii ONU etc.)
Centrele de instruire în medicină / Asociaţiile profesionale
ONG-urile tematice şi organizaţiile comunitare

Beneficiari

Cetățenii Republicii Moldova din 10 raioane-țintă ale proiectului din Faza I de implementare și 10 raioane noi din Faza II, anul 1 de implememtare.