14 comune din 7 raioane vor iniția aplicarea asistenței integrate centrate pe persoană

14 comune din 7 raioane-pilot (Edineț, Briceni, Criuleni, Ștefan-Vodă, Cahul, Taraclia, Vulcănești) vor iniția aplicarea asistenței integrate centrate pe persoană în anul curent. Implementarea asistenței integrate va permite plasarea omului și a familiei, în special, a celor care suferă de boli cronice și alte vulnerabilități în centrul rețelei de servicii și va condiționa instituțiile, organizațiile prestatoare de servicii să-și coordoneze eforturile și acțiunile pentru a răspunde nevoilor complexe ale acestora.

Despre modul în care va fi aplicată asistența integrată centrată pe persoană în aceste localități au discutat pe 25 martie 2021, în cadrul Conferinței online „Asistența integrată în practică: abordare centrată pe persoană” a Cursului de formare în asistență integrată, decidenții naționali, inclusiv ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și agențiilor naționale, decidenții locali (APL de nivel II și I) ai raioanelor-pilot și reprezentanții mediilor academice. Conferința online a fost organizată de proiectul moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” în parteneriat cu MSMPS.

 „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale susține echipele celor 7 raioane în dezvoltarea asistenței integrate în comunele-pilot, împreună cu echipa proiectului „Viață Sănătoasă”. Experiența colegilor din primele trei raioane care au creat câte 2 Centre Comunitare Integrate va fi deosebit de utilă, deoarece colaborarea și comunicarea eficientă, dă rezultate.”, a declarat Tatiana Zatîc, secretara de stat a MSMPS.

Conferința „Asistența integrată în practică: abordare centrată pe persoană” este al doilea eveniment de instruire din Cursul de formare în asistență integrată care a fost furnizat de expertele internaționale ale proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, Dr. Victoria Stein și Mandy Andrew.

„Pe măsură ce progresăm spre colaborare în asistența integrată, trebuie să plasăm persoana și familia în centrul intervențiilor comune, întrebându-i ce contează pentru ei. Acest lucru sprijină abordarea holistică pentru satisfacerea nevoilor persoanei. Implementarea asistenței integrate este o călătorie continuă în care învățăm să colaborăm. Una care ne cere să ne ascultăm reciproc, să dezvoltăm o înțelegere mai profundă a rolurilor noastre și a experiențelor oamenilor și comunităților de care avem grijă.”, a punctat Mandy Andrew.

Vorbind despre rolul organizațiilor și al serviciilor publice pentru starea de sănătate și de bine a oamenilor, Dr. Viktoria Stein, experta internațională a proiectului a explicat că organizațiile și sistemele sunt constituite din oameni și nu din procese. „Pacienții nu se definesc pe sine prin boala pe care o au, dar prin rolul social pe care îl au în cadrul familiei și comunității. Din acest motiv abordarea centrată pe persoană este crucială pentru a răspunde nevoilor individuale, pentru a conștientiza expertiza pe care o au pacienții și ai implica în dezvoltarea și designul serviciilor, organizațiilor și sistemelor”, a subliniat Dr. Viktoria Stein.

În cadrul conferinței au fost prezentate experiențele și studiile de caz din primele 3 raioane-pilot ale proiectului (Fălești, Ungheni, Orhei) care au implementat asistența integrată. Acestea au fost apreciate de toți participanții care au subliniat eforturile de colaborare depuse de fiecare membru al echipelor comunitare pentru  gestionarea cazurilor.

În concluzie, Tatiana Dnestrean, experta în asistența integrată a proiectului a comunicat că urmează să pornească instruirile de consolidare a abilităților practice ale asistenților medicali comunitari și a capacităților echipelor comunitare în prestarea asistenței integrate din raioanele-pilot: „Vom crește activitățile de sinergie cu serviciile de sănătate mintală, serviciile de sănătate prietenoase tinerilor și cu ONG-urile prestatoare de servicii la domiciliu pentru implicarea lor în procesul de gestionare a intervențiilor necesare în comunele-pilot”.

Implementarea asistenței integrate asigură accesul celor mai vulnerabile grupuri de persoane cu boli cronice și nevoi multiple la suportul și serviciile necesare. Acesta este unul din obiectivele principale ale proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.

Descarcă materialul-1


Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!