Căutăm o companie TI care să dezvolte, actualizeze și asigure mentenanța site-urilor www.viatasan.md și www.prosanatate.md

Căutăm o companie TI care să dezvolte, actualizeze și asigure mentenanța site-urilor www.viatasan.md și www.prosanatate.md

Proiectului Viată Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Institutul Elvețian și de Sănătate Publică (Swiss TPH) în Republica Moldova lansează concursul pentru selectarea unei companii TI care să dezvolte, actualizeze și asigure mentenanța site-urilor www.viatasan.md și www.prosanatate.md.

Detalii le puteți găsi accesând link-ul https://www.civic.md/anunturi/achizitii/52366-contractarea-unei-companii-ti-pentru-dezvoltarea-actualizarea-si-asigurarea-mentenantei-site-urilor.html ori mai jos.

enlightenedTermeni de referință

pentru contractarea unei Companii TI care să dezvolte, actualizeze și asigure mentenanța site-urile www.viatasan.md și www.prosanatate.md

 

I. Informații generale despre Proiect

Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, în colaborare cu partenerii naționali și internaționali, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) și Biroul Organizației Mondiale a Sănătății din țară (OMS Moldova) își propune să răspundă acestei provocări.

Obiectivul general al Proiectului este de a contribui la îmbunătățirea sănătății populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii BNT.

În prima fază a Proiectului (aa. 2016 – 2020), activitățile s-au concentrat asupra obținerii a trei rezultate:

 • Rezultatul 1: Autoritățile naționale din domeniul sănătății creează un mediu de politici favorabil pentru managementul descentralizat și integrat al BNT;
 • Rezultatul 2: Populația din raioanele-țintă are acces și utilizează îngrijirile integrate de calitate, inclusiv serviciile extinse pentru BNT;
 • Rezultatul 3: Populația din raioanele țintă și-a îmbunătățit comportamentul axat pe sănătate și și-a redus comportamentul cu risc pentru BNT.

Proiectul s-a focusat asupra sistemului de asistență medicală primară (AMP) pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate pacienților cu BNT și interacțiunea acestuia cu serviciile sociale pentru conceptualizarea și pilotarea îngrijirilor integrate și centrate pe pacienți, inclusiv cu BNT și nevoi complexe. De asemenea, Proiectul contribuie la consolidarea sistemului de sănătate publică prin modernizarea promovării sănătății cu implicarea în acțiuni de prevenire primară și secundară a BNT și promovare a sănătății și altor sectoare (social/APL, educație), precum și la mobilizarea comunității și alfabetizarea populației privind BNT și factorii de risc, prin acțiuni comune cu APL și societatea civilă. Proiectul colaborează strâns cu instituțiile partenere, comunitățile și autoritățile locale din zece raioane-țintă: Fălești, Ungheni, Ștefan Vodă, Cahul, Orhei, Criuleni, Taraclia, Vulcănești, Edineț și Briceni.

Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și implementat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, își desfășoară activitatea în Republica Moldova prin intermediul Unității de Facilitare a Proiectului (UFP), cu sediul în Chișinău.

www.viatasan.md este site-ul Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” și este construit în baza celor 3 rezultate și 10 obiective pe care le realizează Proiectul.

UFP caută o companie TI care să dezvolte, actualizeze și să asigure mentenanța site-ului www.viatasan.md pentru faza a doua a Proiectului care va începe din octombrie 2020 și va conține altele 3 rezultate și 9 obiective.

Publicurile țintă ale site-ului www.viatasan.md sunt: 1. Partenerii Proiectului (MSMPS, ANSP cu structurile descentralizate, CNAM, ANAS, Biroul OMS în Republica Moldova, asociațiile profesioniste din domeniu). 2. Beneficiarii Proiectului (instituții medico-sanitare de asistență medicală primară, Direcțiile de Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliilor Raionale, APL de nivel raional și comunitar, societatea civilă la nivel comunitar, populația). 3. Donatorii Proiectului (Biroul de cooperare al Elveției).

OBIECTIVUL GENERAL pentru dezvoltarea, actualizarea și mentenanța site-ului www.viatasan.md

Trecerea la un pachet de hosting cu spațiu mai mare. Actualizarea meniului pentru faza a doua a Proiectului. Arhivarea conținutului site-ului din faza întâi. Adăugarea funcționalului nou conform cerințelor clientului. Crearea unui manual de utilizare și mentenanța site-ului.

Sarcinile de bază pentru dezvoltarea, actualizarea și mentenanța site-ului www.viatasan.md

 • Trece la un pachet de hosting mai mare;
 • Actualiza meniului pentru faza a doua a Proiectului;
 • Arhiva conținutului site-ului din faza întâi;
 • Crea un manual de utilizare în format PDF + Video;
 • Crea un funcțional nou al site-ului, cel minim va conține:

- preview la articole înainte ca acesta să fie publicat live,

- de scos limita în pixeli la încărcarea (upload) pozelor pentru articole,

- dacă poza incărcată este mai mare decât xMb, web-site-ul o va optimiza până la un spațiu minim,

- sa creeze galerii foto pentru orice rubrică a siteu-lui;

- să integra YouTube în site, pentru ca link-ul înserat să tragă de pe YouTube contentul;

 • Verifica bug-urile pentru compatibilitatea site-ului în Firefox, Safari și Chrome ultimele versiuni, inclusiv și pentru versiunea mobilă;
 • Oferi suport tehnic și mentenanța web-site-ului pentru o perioadă de 2 ani, care va include:
 • copii de rezervă, consultații prin telefon și e-mail;
 • corectări de bug-uri/erori dacă acestea vor apărea.
 • Crea un manual de utilizare a site-ului în format PDF, video + voice pentru utilizatorii site-ului;
 • Furniza sesiuni de întrebări-răspunsuri online (prin ZOOM) pentru angajați în baza Manualului de utilizare și pentru utilizarea tehnologiilor informaționale integrate (ZOOM, YouTube, gestionarea comunităților de pe Fb).

Produsele (livrabilele) pentru dezvoltarea, actualizarea și mentenanța site-ului www.viatasan.md 

 1. Trecerea la pachet de hosting nou;
 2. Actualizarea meniului pentru faza a doua a Proiectului;
 3. Arhivarea conținutului site-ului din faza întâi;
 4. Adăugarea funcționalului nou conform cerințelor clientului;
 5. Mentenanța site-ului pe o perioadă de 1 ani.
 6. Crearea unui manual de utilizare;
 7. Instruirea personalului UFP - 5 Zile / 2-3 ore de instruire per zi.

II. www.prosanatate.md este unicul portal public pentru promovarea sănătății și prevenirea bolilor netransmisibile (BNT) în Republica Moldova creat pentru specialiștii în promovarea sănătății din toate domeniile (sănătate, educație, APL, psihologi, etc) și populația generală.

Portalul este o bază de date care conține materiale educaționale elaborate și /sau aprobate de specialității în sănătate publică în baza rapoartelor, evidențelor, studiilor pentru specialiștii în promovarea sănătății din toate domeniile și pentru populație.

Portalul a fost realizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea e-instrumentelor de acces la informații în prevenirea maladiilor netransmisibile" finanțat prin Programul de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei, în perioada anilor 2017-2018 și transmis Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP).

La etapa de lansare, portalul aborda trei factori de risc: consumul de tutun, alcool și regimul alimentar nesănătos, principalii factori de risc comportamentali care contribuie la răspândirea BNT. În anii 2019-2020, datorită contribuției Proiectului Viață Sănătoasă, site-ul a adăugat două pagini dedicate consumului de sare și consumului de grăsimi trans (www.alege.prosanatate.md ) în alimentație. Paginile au fost elaborate în cadrul Campaniilor de comunicare și schimbare de comportament „Redu sarea din mâncare” și „Alege ce mănânci”, în sprijinul MSMPS și ANSP.

Specialiștii în prevenirea și promovarea sănătății sunt utilizatorii autorizați de administratorii portalului pentru a scrie, posta și disemina materiale. Ei se autentifică și au un „cabinet de lucru” pe portal din care pot scrie și transmite materiale pentru aprobare către experții/editorii ANSP și MSMPS. Astfel, portalul este și un mijloc de promovare a activităților, evenimentelor de promovare a sănătății organizate de MSMPS, ANSP și Centrele de Sănătate Publică subordonate (CSP), dar și de promovare a specialiștilor în acest domeniu.

Portalul are mai multe publicuri-țintă: 1. Specialiștii în promovarea sănătății din sectorul de sănătate, al educației, ai APL, alte sectoare. 2. Persoanele care caută informații bazate pe dovezi despre cum își pot menține, dezvolta o stare bună de sănătate: a. adulți; b. tineri. c. adolescenți.

Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, al cărui obiectiv general este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile, inclusiv și consolidarea sistemului de sănătate publică prin modernizarea promovării sănătății și de alfabetizare a populației privind BNT și factorii de risc, dar și îmbunătățirea comportamentului față de propria sănătate, susține solicitarea MSMPS de dezvoltare și mentenanță tehnică a portalului www.prosanatate.md, unicul portal public pentru promovarea sănătății și prevenirea BNT în Republica Moldova.

Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, își desfășoară activitatea în Republica Moldova prin intermediul Unității de Facilitare a Proiectului (UFP), cu sediul în Chișinău.

UFP caută o companie TI care să dezvolte, actualizeze și să asigure mentenanța mecanismului tehnic al site-ului www.prosanatate.md.

OBIECTIVUL GENERAL pentru dezvoltarea, actualizarea și asigurarea mentenanței site-ului www.prosanatate.md

Actualizarea CMS-ului (WordPress) și a modulelor la ultima versiune a acestora, revizuirea și actualizarea meniului și paginilor portalului, verificarea funcționalului. Instruirea personalului ANSP și MSMPS prin training și tutoriale-video și oferirea suportului tehnic și mentenanței.

Sarcinile de bază pentru dezvoltarea, actualizarea și asigurarea mentenanței site-ului www.prosanatate.md

În colaborare și la solicitările specialiștilor în comunicare a Proiectului Viață Sănătoasă și ANSP, compania selectată va:

Cerințele față de competitorii care să dezvolte, actualizeze și asigure mentenanța site-urile www.viatasan.md și www.prosanatate.md

Experiența necesară

 • Experiență de programare site-uri și design, minimum 5 ani;
 • Portofoliul companiei cu lucrările relevante care să prezinte capacitățile de elaborare și mentenanță a site-urilor;
 • Experiență de elaborare site-uri pentru domeniul de sănătate și ONG-uri din acest sector;
 • Experiență în furnizarea de training-uri pentru utilizatori de dispozitive TI, cu diferite niveluri de abilități.

Competențele necesare

 • Personal dedicat scopului și obiectivelor înaintate de comanditar;
 • Capacități de a comunica aspectele tehnice pe înțelesul utilizatorilor simpli ale TI;
 • Creativitate, ingeniozitate și eficiență în soluționarea problemelor înaintate;
 • Mobilitate și operativitate în executarea sarcinilor;
 • Disponibilitate de a munci în termeni restrânși și înafara programului de muncă;
 • Capacități și abilități de dezvoltare și mentenanță a site-urilor, astfel încât produsul final să corespundă cu așteptările înaintate de comanditar.

Durata de executare

Tentativă, 5 săptămâni din ziua semnării contractului.

Oferta financiară

Companiile care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitate să expedieze prin e-mail oferta financiară, cu o descrierea succintă a propunerii la adresa: info@viatasan.md.

Oferta trebuie să includă următoarele:

 • Scrisoarea de intenție;
 • Oferta tehnică (pentru site-ul web);
 • Perioada de implementare;
 • Bugetul total și detaliat pentru fiecare livrabil menționat mai sus;
 • Trei referințe pentru lucrările similare efectuate anterior.

Data limită pentru depunere a aplicațiilor (cererilor) este 7 august 2020.

Companiile care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitate să expedieze prin e-mail oferta financiară, cu o descrierea succintă a propunerii la adresa: info@viatasan.md.