Raportarea intermediară a activităților proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” a avut loc cu succes

Principalele activități realizate ale proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” din perioada octombrie 2020 – martie 2021, dar și acțiunile planificare până în septembrie 2021 au fost prezentate și discutate în cadrul ședinței Consiliului Coordonator. Ședința a avut loc la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), partenerul național și beneficiarul principal al proiectului.

Toate activitățile planificate pentru această perioadă au fost realizate în termenii stabiliți în colaborare strânsă cu partenerii proiectului de nivel național, raional și comunitar.

Printre activitățile din primul rezultat care ține de promovarea celor mai bune intervenții („best buys”) ale Organizației Mondiale a Sănătății, bazate pe evidențe și abordare multisectorială în instituțiile din sănătate, se numără: susținerea MSMPS în actualizarea Planului de acțiuni al Programului Național de prevenire și control al boilor netransmisibile (#BNT) și definirea componentei de Sănătate Publică a Strategiei Naționale de Sănătate, 2030; oferirea suportului în sporirea funcționalității Consiliilor Teritoriale de Sănătate Publică în 10 raioane-pilot; definirea a 10 Profiluri de Sănătate; facilitarea proceselor de elaborare a planurilor de acțiuni pentru prevenirea #BNT în baza Profilurilor de Sănătate; susținerea unei serii de cursuri „Bolile netransmisibile: supraveghere și control”.

Principalele activități din rezultatul doi care ține de susținerea regulamentarii și instruirea prestatorilor de Servicii integrate pentru îmbunătățirea, prevenirea și gestionarea BNT-urilor cuprind: acordarea sprijinului MSMPS în revizuirea ordinului privind activitatea asistentul medical comunitar (#AMC); elaborarea Conceptul și Caietul de sarcini pentru Modulul digital pentru #AMC; promovarea #AMC și a modelelor de Asistență Comunitară Integrată (#ACI); elaborarea Programului pentru Cursul de specializare în #AMC; formarea #AMC din 7 raioane; 5 webinare pentru managerii instituțiilor medicale (IMS) din asistența primară privind PEN; 4 ateliere în Managementul diabetului zaharat, tip 2 în contextul PEN; instruiri în implementarea Jurnalului de automonitorizare și autocontrol pentru persoanele cu diabet zaharat, tip 2; evaluarea statutului și funcționalității sistemului de management al calităţii în IMS de AM; fortificarea autoinstruirii la distanță prin pilotarea Ghidurilor BMJ (British Medical Journal).

Pentru rezultatul trei, care ține de împuternicirea oamenilor să-și asume responsabilitatea pentru propria sănătate și să-și solicite drepturile, dar și să ceară responsabilizarea factorilor de decizie de a susține pacienții cu BNT, principalele activități ar fi: semnarea Acordurilor Multilaterale de Parteneriat cu 20 ONG-uri din 20 comune; crearea a 20 de coaliții ale societății civile cu APL pentru promovarea sănătății; elaborarea a 2 suporturi de curs pentru promovarea sănătății și dreptul la sănătate; elaborarea Planului de alfabetizare în promovarea sănătății pentru comunitățile țintă; organizarea și desfășurarea în premieră, în Republica Moldova, a campaniei de informare dedicată cunoașterii celor 14 drepturi fundamentale ale pacienților trecute în Carta Europeană a Drepturilor Pacienților.

La ședința Consiliului Coordonator al proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” au participat reprezentanții instituțiilor partenere (MSMPS, Agenția Națională pentru Sănătate Publiucă, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Agenția Națională de Asistență Socială, USMF „Nicolae Testemițanu”, Școala de Management în Sănătate Publică, colegiile de medicină din Chișinău, Asociații profesionale), ai partenerilor internaționali (Biroul de țară al OMS, UNFPA) și ai finanțatorului proiectului, Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova.

Îmbunătățirea stării de sănătate și a bunăstării populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile este obiectivul global al proiectului moldo-elvețian „Viață Sănătoasă” și este implementat Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, cu suportul financiar al Elveției. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori în domeniul sănătății pentru Republica Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!