Moldova a prezentat la Conferința Internațională în Asistența Integrată (ICIC) 2021 modele sale de integrare a serviciilor medico-sociale la nivel comunitar

Experiența dezvoltării modelelor de integrare a serviciilor medico-sociale din Republica Moldova a fost prezentată la Conferința Internațională în Asistența Integrată (ICIC) 2021, „Realizarea adevăratei valori a Asistenței Integrate”. Pe 4 mai, în ajunul Zilei Internaționale a Nurselor, Tatiana Dnestrean, experta în asistența socială și integrată a Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” a prezentat modele de integrare a serviciilor dezvoltate în Republica Moldova.

Cele două modele, bazate pe resursele existente de la nivel local din sectoarele de sănătate și social, au fost pilotate în anul 2019 de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și autoritățile locale și sectoriale din 3 raioane-pilot (Fălești Ungheni și Orhei) cu suportul financiar al Elveției, prin intermediul proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, implementat de Institutul Tropical și de Sănătate Publică. Astfel, este vorba despre modelul bazat preponderent pe resursele din sectorul de sănătate și modelul bazat preponderent pe resursele din sectorul social.

Ambele modelele se axează pe prestarea într-un mod integrat a serviciilor medicale și sociale comunitare pentru persoanele cu boli netransmisibile și necesități complexe. Acestea sunt puse în aplicare prin descentralizarea și consolidarea instrumentelor și a procedurilor comune de lucru. Implementarea modelelor dezvoltate va permite plasarea omului și a familiei, în special, a celor care suferă de boli cronice și alte vulnerabilități în centrul rețelei de servicii și va condiționa instituțiile, organizațiile prestatoare de servicii să-și coordoneze eforturile și acțiunile pentru a răspunde nevoilor complexe ale acestora.

Cadrul normativ necesar pentru asigurarea cooperării între sectoare, abordările descentralizate și prestarea serviciilor într-un mod integrat este dezvoltat la nivel de politici în cadrul MSMPS. Tot MSMPS este organul care a creat un grup de lucru pentru dezvoltarea procedurilor și instrumentelor de lucru pentru a fi replicate la nivel de țară.

Partenerii pentru pilotarea celor două modele la nivel local sunt prestatorii publici de servicii medicale primare, serviciile sociale din comunități, Autoritățile Publice Locale, Consiliile teritoriale de sănătate publică, ONG prestatoare de servicii la domiciliu, îngrijitorii formali și neformali și voluntarii comunitari.

În prezent, în Republica Moldova, datorită celor două modele dezvoltate activează 32 de Oficii de Sănătate și 6 Centre Comunitare de Asistență Integrată. Acestea prestează servicii în mod integrat, având la bază capacitățile formate și consolidate în cadrul activităților de aplicare a protocoalelor clinice standardizate (PEN nr.1 și PEN nr.2), înțelegerea rolul complex al Asistentului Medical Comunitar, definirea bunăstării, aplicarea Managementului de caz, a schimbului de informații între sectoare și coordonarea asistenței comunitare de către autoritățile publice locale.

În faza a II-a de implementare (2021-2024), proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” va facilita dezvoltarea și implementarea celor două modele de asistență comunitară integrată în toate raioanele Republicii Moldova.

Conferința Internațională online a fost moderată de Fundațiile Internaționale în Asistența Integrată a Irlandei, Australiei, Americii Latine, Scoției și Canadei, membre ale Fundației Internaționale în Asistență Integrată.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!