Leova va realiza noi intervenții și activități de reducere a îmbolnăvirilor și a deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile

Leova va realiza noi intervenții și activități de reducere a îmbolnăvirilor și a deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile (BNT). Cu susținerea proiectului „Viață Sănătoasă”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și implementat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, activitățile centrate pe nevoile oamenilor urmează să fie implementate pe parcursul anului 2021 la nivel de raion și două comune selectate, Tigheci și Sărata Nouă.

La nivel de raion vor fi realizate intervenții de sănătate publică și promovare a sănătății privind reducerea factorilor de risc pentru bolile cronice, printre acestea sunt și campaniile de comunicare despre dauna consumului de sare și grăsimi trans pentru sănătate Redu sarea în mâncare! și Alege ce mănânci!. De asemenea, vor fi realizate activități de îmbunătățire a calității serviciilor în BNT pentru medicina de familie. În comunele Tigheci și Sărata Nouă vor fi dezvoltate Centre Comunitare de Asistență Integrată și vor fi realizate activități de educație pentru sănătate și schimbare de comportament privind factorii de risc în bolile cronice pentru adulți și persoanele cu BNT.

Toate intervențiile și activitățile proiectului sunt centrate pe nevoile oamenilor. Astfel, proiectul va sprijini consolidarea și fortificarea rolului de lider al administrației publice locale căreia îi revine funcția de a intensifica colaborarea între toate sectoarele din teritoriu, promovând sănătatea în toate politicile locale.

Racordarea intervențiilor și activităților enunțate de proiect la nevoile raionului au fost discutate pe 26 februarie 2021, în cadrul Conferinței online de lansare a proiectului în raionul Leova între reprezentații Administrației Publice Locale din raion și comunele selectate, ai Consiliului Teritorial de Sănătate Publică, Centrului de Sănătate și Centrului de Sănătate Publică Hâncești cu reprezentanții proiectului „Viață Sănătoasă”.

Președintele raionului Leova, Nicolae Prițcan a asigurat partenerii proiectului de actualitatea intervențiilor și activităților propuse, reafirmând nevoia la nivel local de a crește depistarea timpurie a cazurilor noi de boli cronice pentru a prelungi viața oamenilor din localități. În acest sens, Nicolae Prițcan a subliniat importanța autorităților locale ca formatori de opinii pentru schimbarea de comportamente prin intensificarea colaborării între sectoare.

Tendințele de creștere a maladiilor netransmisibile și în special a celor cerebrovasculare și de diabet zaharat în rândul populației vor fi reflectate în Profilurile de Sănătate ale raionului Leova. Acestea vor fi realizate în cadrul activităților proiectului. Indicatorii din Profiluri vor servi ca bază pentru Planurile de acțiuni specifice localităților. „O problemă importantă este aderența pacienților la tratamentul medicamentos prescris pacienților care suferă de hipertensiune ori diabet zaharat. Doar prescrierea preparatelor și inconsecvența urmării lui de către pacient nu poate aduce succes în menținerea stării de sănătate, e nevoie ca acest mesaj să fie perceput de fiecare pacient. Nevoia de alfabetizare a oamenilor este mare.”, a menționat în cadrul discuției Vladimir Cernouțan, directorul Centrului de Sănătate Leova în cadrul întrunirii.

Sergiu Postică, șeful Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului Raional Leova a ținut să mulțumească pentru selectarea raionalului de a implementa activitățile proiectului „Viață Sănătoasă”. El a menționat participarea cu succes a raionului în mai multe inițiative guvernamentale, susținând importanța lucrului în echipă pentru rezultate durabile.

„Suntem bucuroși să inițiem noi intervenții și activități la nivel de raion pentru reducerea poverii bolilor netransmisibile. Ne propunem să avem o implicare activă și o colaborare fructuoasă”, a concluzionat Angela Crețu, primărița comunei Tigheci.

Intervențiile și activitățile pentru îmbunătățirea prevenirii controlului și managementului cazurilor de BNT în raionul Leova vor fi inițiate din momentul semnării Acordului de parteneriat de către Consiliul Raional și proiectul „Viață Sănătoasă”.

Cele 10 raioane-pilot ale proiectului „Viață Sănătoasă” din anul 1 (a. 2021), Faza II de implementare sunt: Cantemir, Ialoveni, Căușeni, Leova, Cimișlia, Rezina, Florești, Strășeni, Glodeni, Telenești.

Proiectul „ Viață Sănătoasă” contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, în special în zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova. Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și este realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!