Floreștenii se vor bucura de noi intervenții și activități pentru a reduce îmbolnăvirile și decesele premature din cauza bolilor netransmisibile

Raionul Florești va realiza noi intervenții și activități de reducere a îmbolnăvirilor și deceselor premature cauzate de bolile netransmisibile (BNT). Cu susținerea proiectului „Viață Sănătoasă”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și implementat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică, intervențiile bazate pe dovezi și activitățile centrate pe nevoile oamenilor urmează să fie implementate pe parcursul anului 2021, la nivel de raion și în două comune selectate, Prajila și Sănătăuca.

La nivel de raion vor fi realizate intervenții de sănătate publică și activități de promovare a sănătății privind reducerea factorilor de risc pentru bolile cronice. Printre acestea sunt și campaniile de comunicare despre dauna consumului de sare și grăsimi trans pentru sănătate Redu sarea în mâncare! și Alege ce mănânci!. De asemenea, vor fi realizate activități de îmbunătățire a calității serviciilor în echipa medicului de familie pentru prevenirea și gestionarea BNT. În comunele Prajila și Sănătăuca vor fi dezvoltate Centre Comunitare de Asistență Integrată și vor fi realizate activități de educație pentru sănătate și schimbare de comportament privind factorii de risc ai bolilor cronice la adulți și persoanele cu BNT.

Toate intervențiile și activitățile vor fi centrate pe nevoile populației raionului Florești. Astfel, proiectul va sprijini consolidarea și fortificarea rolului de lider al Administrației Publice Locale din raion și comunele selectate (APL de nivel I și II) cărora le revine responsabilitatea de a intensifica colaborarea între toate sectoarele din teritoriu, promovând sănătatea în toate politicile locale și dezvoltând echitatea în sănătate, orașe și comunități sănătoase.

Intervențiile și activitățile enunțate de proiect au fost discutate, joi, pe 4 martie 2021, în cadrul Conferinței online de lansare a proiectului în raionul Florești între reprezentații APL de nivel I și II, ai Consiliului Teritorial de Sănătate Publică, Centrului de Sănătate Florești (CS Florești) și Centrului de Sănătate Publică Soroca (CSP Soroca) la care este arondat raionul Florești cu reprezentanții proiectului „Viață Sănătoasă”.

Reprezentanții raionului au confirmat povara BNT pentru floreșteni, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19 și au mulțumit reprezentanților proiectului pentru că raionul face parte din cele zece raioane-pilot selectate pentru activitățile propuse. Vicepreședintele raionului, Gheorghe Gancear a ținut să sublinieze că fiecare din părțile vizate în implementarea planului de acțiuni are un rol important și decisiv pentru reușită. El a salutat abordarea proiectului de prevenire a bolilor și stărilor de vulnerabilitate, menționând că aceasta are un potențial de a aduce economii importante de resurse umane și financiare pentru raion.

În raionul Florești, bolile aparatului circulator, în special hipertensiunea și bolile ischemice (insuficiențele cardiace, bolile coronariene, angina pectorală) și diabetul zaharat de tip 2 (dobândit în timpul vieții) sunt principalele maladii din structura îmbolnăvirilor. Indicatorii de incidență și de prevalență sunt la nivelul celor medii pe republică, a comunicat Gherghe Timiș, medic igienist în cadrul subdiviziunii Florești a CSP Soroca. Specialistul a mai spus că datele de sănătate publică sunt selectate din toate sectoarele: sănătate, social, educație, mediu, industrie etc. și vor sta la baza Profilului de Sănătate Florești, un instrument de evidențe care va fi elaborat în cadrul activităților proiectului și va argumenta toate intervențiile și activitățile în BNT la nivel de raion și comune.

Directoarea CS Florești, Svetlana Rusu a prezentat activitatea medicinii de familie din raion. Ea a comunicat despre nevoia de instruire continuă în BNT a echipelor medicilor de familie în contextul pandemiei de COVID-19. Directoarea CS Florești a salutat Programul de autoîngrijire a bolilor cronice cu care vine proiectul pentru instruirea pacienților cu BNT și a accentuat asupra nevoii de informare cât mai largă a populației despre factorii de risc comportamentali pentru BNT (consumul de tutun, alcool, alimente nesănătoase și activitatea fizică redusă) care pot fi evitați prin sensibilizare activă din partea tuturor partenerilor proiectului.

Colaborarea multisectorială și multidisciplinară este cheia succesului în cadrul tuturor activităților de creștere a bunăstării și calității vieții persoanelor a concluzionat, șefa Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei, Aurica Burlacu, vorbind despre rolul pe care îl va avea direcția în dezvoltarea Centrelor de Asistență Integrată din cele două comune-pilot Prajila și Sănătăuca.

Intervențiile și activitățile pentru îmbunătățirea prevenirii controlului și managementului cazurilor de BNT în raionul Florești vor fi inițiate din momentul semnării Acordului de parteneriat de către Consiliul Raional și proiectul „Viață Sănătoasă”. Florești face parte din cele 10 raioane-pilot ale proiectului „Viață Sănătoasă” din anul 1 (a. 2021), Faza II de implementare (Cantemir, Ialoveni, Căușeni, Leova, Cimișlia, Rezina, Glodeni, Florești, Telenești, Strășeni).

Proiectul „ Viață Sănătoasă” contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, în special din zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile în Republica Moldova. Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este un proiect de asistență tehnică, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!