Este creată rețeaua de formatori în asistența comunitară integrată

Asistența comunitară integrată are o rețea de 18 formatori. Aceștia sunt reprezentați din mediul academic și practicieni din asistența medicală primară, socială, sănătate publică și administrația publică locală ai raioanelor ce aplică modele de asistență comunitară integrată¹. Cei 18 formatori vor pregăti noile echipe multidisciplinare raionale și comunitare² pentru aplicarea asistenței integrate.

„Asistența comunitară integrată plasează persoana în centrul unei rețele de suport, iar instituțiile de sănătate, sociale, educație, ordine publică, societatea civilă și administrația publică locală activează în comun pentru a coordona eforturile și a răspunde necesităților acestora. Conceptul merită efortul de a fi aplicat pentru a elimina treptat discrepanțele și vulnerabilitățile sociale și de acces limitat la serviciile medicale și sociale pentru persoanele cu boli cronice.”, susține Dr. Victoria Stein, expertă internațională în asistența integrată, una din formatoarele rețelei de formatori.

Cursul de formare de formatori în asistența comunitară integrată a fost elaborat în baza datelor și cunoștințelor despre acest domeniu aplicat la nivel internațional și adaptat la contextul local de către Proiectul „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”. Acesta a durat trei zile (15-16 și 29 septembrie) și a consolidat cunoștințele teoretice și practice ale formatorilor în instruirea, formarea și susținerea echipelor multidisciplinare din raioanele care vor implementa modele de asistență comunitară integrată. Totodată, conceptul de instruire și modulele de studiu, elaborate pentru formare, urmează să fie instituționalizate în cadrul instituțiilor de învățământ superior și mediu, a instituțiilor de formare continuă din domeniile medical, social și administrare publică.

„A fost nevoie să creăm această rețea de formatori pentru a extinde aplicarea modelelor de prestare a serviciilor într-un mod integrat și specializare profesională a cadrelor. Modulul elaborat de expertele internaționale în asistența integrată Dr. Victoria Stein și Mandy Andrew include: elementele fundamentale ale asistenței integrate, valorile organizaționale, procedurile și instrumentele necesare pentru a plasa necesitățile persoanei în centrul atenției prestatorilor de servicii medicale și sociale.”, explică Tatiana Dnestrean, expertă în asistența integrată a Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

„Reprezentativitatea profesională a celor 18 formatori confirmă complexitatea problemelor abordate de sectoarele relevante procesului de implementare a asistenței comunitare integrate. Conceptul integrării permite optimizarea și direcționarea mai bună a serviciilor existente în comunitate, gestionarea mai eficientă a factorilor de risc și vulnerabilităților prin abordarea multisectorială. În timp aplicarea asistenței integrate va duce la economii de mijloace financiare și resurse umane datorită evitării suprapunerilor în acordarea serviciilor.”, a ținut să menționeze Mandy Andrew, expertă internațională în asistența integrată.

Asistența comunitară integrată schimbă accentul de pe boală pe abordarea centrată pe persoană, adică pune nevoile omului în mijlocul intervențiilor echipelor multidisciplinare. Modelele de asistența comunitară integrată urmează să fie aplicate la nivel de țară până în anul 2024, în comunitățile-pilot din toate raioanele țării.

Dezvoltarea și implementarea asistenței comunitare integrate este unul din obiectivele prioritare ale Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică. Elveția este unul dintre cei mai mari finanțatori în domeniul medical din Republica Moldova.

 

¹ Edineț, Orhei, Ștefan-Vodă, Fălești, Ungheni și Cahul

² Glodeni, Florești, Telenești, Rezina, Strășeni, Ialoveni, Căușeni, Cimișlia, Leova, Cantemir.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!