Concurs pentru selectarea unui studio de producție, casă de producție video/grafică/foto de scurtă durată

Concurs pentru selectarea unui studio de producție, casă de producție video/grafică/foto de scurtă durată

Termenii de referință pentru selectarea unui studio de producție, casă de producție video/grafică/foto de scurtă durată

Informații generale

Bolile netransmisibile (BNT) printre care hipertensiunea, bolile ischemice ale inimii și diabetul zaharat continuă să fie împovărătoare pentru Republica Moldova, fiind cauza a 90% din decesele anuale. Povara foarte mare a bolilor netransmisibile justifică acordarea priorității de intervenții la nivelele individual, cât și populațional, adică al sistemului de sănătate.

În zonele rurale, bărbații și femeile din grupurile social-vulnerabile au un risc mai mare de a suferi de BNT. Pentru reducerea poverii înalte a bolilor netransmisibile sunt prioritare și esențiale aplicarea celor mai bune intervenții de sănătate publica la nivelul populației, cât și de practică clinică în sistemul de sănătate.

Prima fază a proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” s-a desfășurat în perioada anilor 2016-2020. În faza a doua (aa. 2021 - 2024), proiectul continuă să sprijine Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Astfel, în strânsă colaborare cu partenerii naționali și internaționali, proiectul va răspunde nevoilor de reducere a riscurilor pentru BNT și sănătatea oamenilor din Republica Moldova.

Viziunea proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” este ca Republica Moldova, către anul 2030, să-și atingă obiectivele privind Acoperirea universală cu servicii medicale (UHC) și cele privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) legate de sănătate. Urmând această viziune, scopul proiectului este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a populației țării, în special, din zonele rurale, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile.

Astfel, sunt trasate trei rezultate pentru a atinge scopul propus:

 • Rezultatul 1: Instituțiile din domeniul sănătății promovează cele mai bune intervenții ale OMS și își desfășoară activitatea bazată pe evidențe, având o abordare multisectorială, pentru îmbunătățirea cunoștințelor populației despre sănătate;
 • Rezultatul 2: Serviciile integrate de calitate sunt susținute prin regulamente și instruirea prestatorilor de servicii pentru îmbunătățirea prevenirii și gestionării BNT;
 • Rezultatul 3: Populația își asumă responsabilitatea pentru propria sănătate, își revendică drepturile la sănătate și responsabilizează factorii de decizie să răspundă la nevoile de sănătate, inclusiv și pentru pacienții cu BNT și vulnerabilități.

Ținând cont de reformele majore în curs de desfășurare în Republica Moldova la nivel de administrație publică locală și sănătate publică, proiectul „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” va continua să sprijine aplicarea reformelor de la nivel național la local și va sprijini actorii locali în consolidarea sănătății publice, a asistenței medicale primare și a promovării sănătății.

Proiectul își desfășoară activitatea în Republica Moldova prin intermediul Unității de Facilitare a Proiectului (UFP), cu sediul la Chișinău.

Obiectivul

Producerea de materiale video cu o durată max. de 3 minute și de fotografii profesionale a actorilor fie a activităților relevante pentru proiect.

Sarcinile de bază

Sub supravegherea și în strânsă colaborare cu Specialistul în Comunicare, casa de creație/studioul va:

 • produce materiale video cu elemente de grafică scurte, tip istorii de succes/documentare/pastile/fillere, în termenii stabiliți de proiect, avându-i ca actori pe partenerii sau beneficiarii proiectului;
 • asigura subtitrarea în limba română, engleză sau rusă, după caz;
 • elabora scenariul în baza ideii de concept/conceptului și a informațiilor oferite de proiect;
 • edita materialul video/grafică în formatele necesare pentru postare la TV, canale de socializare, site-uri conform solicitării din partea proiectului;
 • considera materialul video/grafică ca produs finit după aprobare de către proiect;
 • păstra materialul brut-relevant (aprobat de proiect) un an după editarea finală pe suporturi electronice la care proiectul va avea acces;
 • face stop-cadre de calitate din materialul video/grafic la solicitarea proiectului;
 • produce fotografii profesioniste, de calitate înaltă, color și alb-negru, din diferite ambianțe, pentru a fi utilizate în materiale informative tipărite/online, rețele sociale, site-uri.

 

Cerințele față de candidați

Experiența necesară

 • 5 și mai mulți ani de experiență în domeniile producerii și post-producerii video/grafică/foto profesioniste, inclusiv TV și cinema;
 • Experiență de lucru dovedită în producerea video-urilor de scurtă durată, tip istorii de succes/documentare/pastile, spoturi video, grafică, altă producție video și foto relevantă activităților proiectului;
 • Experiență de lucru similară în alte proiecte și/sau organizații internaționale;

 

Competențele necesare

 • Cunoștințe avansate și profesionalism dovedit în domeniile producerii și post-producției video/graficii/foto;
 • Abilități de comunicare cu eroii materialelor video/foto pentru a asigura o calitate înaltă a materialului video/foto;
 • Bază tehnică proprie pentru filmări/grafică și montări ale produselor video/grafică/audio;
 • Disponibilitate de deplasare în teren. Transport propriu pentru deplasare la locul de filmări/fotografiere;
 • Creativitate, flexibilitate și mobilitate, astfel încât produsul final să corespundă cu cerințele înaintate de comanditar.

Produsele (output-uri)

Sunt următoarele livrabile prezinte UFP.

Livrabile (Deliverables):

 • Două sesiuni foto. Cel puțin 100 fotografii profesionale (prelucrate) color și/sau alb-negru, diferit format, per sesiune;
 • 16 materiale video cu elemente grafice de scurtă durată, max. 3 minute, subtitrare. Dacă un produs video original va avea subtitrări suplimentare din română în engleză ori din rusă în engleză, acestea nu va fi numărat ca produs separat, ci se va include în numărul total;
 • Asigurarea stocarea materialului brut, selectat în decurs de un de la filmare/fotografiere pe resurse cu acces pentru UFP;
 • Asigurarea filmării, editării și transmisiunii online pe youtube, facebook a unor produse video.

Descrierea livrabilelor

Tip:

Istorii de succes/documentare/pastile/fillere etc. despre activitățile proiectului în versiune fullHD și web-ready. Fotografii de calitate înaltă pentru a fi utilizate în materiale informative online/tipărite, pagini web și rețele sociale.

Durata:

Materiale video cu elemente grafice, cu durata maximă de 3 min.

Limbi:

Limba vorbită de eroii din film cu subtitrare în limbile română, rusă sau engleză, după caz.

Scopul livrabilelor:

Produsele video/foto trebuie să:

 • Prezinte clar și atractiv activitățile proiectului și să sublinieze impactul acestora asupra partenerilor și beneficiarilor finali ai proiectului;
 • Educe/ informeze populația despre factorii comportamentali care contribuie la apariția și dezvoltarea BNT (diabetul zaharat tip 2, hipertensiunea, bolile cardiovasculare etc.) și ce presupune abordarea unui stil de viață sănătos;
 • Sensibilizeze opinia publică cu privire la factorii de risc și modalitățile de prevenire a bolilor netransmisibile;
 • Educe/informeze partenerii în vederea asigurării serviciilor de calitate prestate beneficiarilor finali ai proiectului;
 • Sensibilizeze partenerii asupra scopului și obiectivelor proiectului în vederea implementării eficace și eficiente a activităților proiectului.

Durata de executare

Activitatea menționată va fi începută imediat după selectarea candidatului și semnarea contractului de colaborare.

Fotografiile finale selectate și aprobate de proiect vor fi predate UFP pe măsura executării acestora, dar nu mai târziu de ultima zi a perioadei indicate în contract.

Materialele video cu elemente grafice finale aprobate de proiect vor fi predate UFP pe măsura executării acestora, dar nu mai târziu de ultima zi a perioadei indicate în contract.

Contractul va începe cât de curând posibil și va dura până în septembrie 2022.

Dosarul de aplicare trebuie sa conțină:

 1. Profilul companiei (scurtă descriere 1 pagină);
 2. Copia certificatului de înregistrare a companiei;
 3. Exemple de produse video/grafică/foto realizate de candidat, conform cu cerințele UFP;
 4. Oferta financiară.

Dosarul va fi depus la adresa electroinică: info@viatasan.md, până pe 14 octombrie 2021

Modalitatea de plată

Plata se va efectua per produs final, aprobat de proiect.

Candidații sunt rugați să prezinte oferta în MDL pentru realizarea produselor specificate în Termenii de Referință, per material video/foto.

 

Nr.

Descriere Servicii

Preț, MDL

Fără

20% TVA

TVA,20%

 

Conformarea cu specificațiile tehnice

1.

Producerea 16 materiale video cu elemente grafice de scurtă durată (Istorii de succes/documentare/pastile etc), max. 3 minute, subtitrate RO, RU, ENG. Prețul va fi indicat per spot.

 

 

Ofertanţii vor comenta punctând devierile şi excepţiile de la Termeni de Referință

2.

Două sesiuni foto, cu 100 de poze prelucrate per fiecare sesiune. Prețul va fi indicat per fiecare sesiune.

 

 

Ofertanţii vor comenta punctând devierile şi excepţiile de la Termeni de Referință

3.

Asigurarea stocării materialului brut, selectat în decurs de un de la filmare/fotografiere pe resurse electronice cu acces pentru UFP. Prețul va fi indicat per resursă electronică.

 

 

Ofertanţii vor comenta punctând devierile şi excepţiile de la Termeni de Referință

4.

Una - două transmisiuni online. Asigurarea filmării, editării și transmisiunii online pe youtube, facebook, alte rețele de socializare a unor produse video. Prețul va fi indicat per fiecare transmisiune.

 

 

Ofertanţii vor comenta punctând devierile şi excepţiile de la Termeni de Referință

TOTAL