Concluzii și urări de Sănătate în contextul implementării PEN

Implementarea pachetului de intervenții esențiale integrate (PEN) în Republica Moldova, la nivel național, a început în anul care trece, 2019. Acesta este un instrument elaborat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru a fi aplicat în asistența medicală primară cu scopul de a preveni atacul de cord, accidentul vascular cerebral, bolile renale prin educația pentru sănătate și consiliere a pacienților. Despre cum sunt implementate PEN-urile în cele zece raioane-țintă ale Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” și ce urări au partenerii și membrii echipei Experților naționali în implementarea Pachetul de intervenții esențiale integrate pentru noul an, vă propunem să citiți din materialul realizat în pauzele Atelierului de lucru dedicat implementării pachetului de intervenții esențiale în bolile netransmisibile, din 12 decembrie 2019, cu Prof. Ghenadie Gurocichin, șeful Catedrei de medicină de familie și Angela Anisei, Șefa Direcției management, servicii de sănătate a Agenției Naționale de Sănătate Publică.

În contextul implementării Pachetului de intervenții esențiale integrate (PEN), care este relația între biroul OMS, USMF „Nicolae Testemițanu” și Proiectul „Viață Sănătoasă”?

Gh. Curocichin: Biroul OMS în Republica Moldova a lansat și pilotat Pachetului de intervenții esențiale integrate (PEN), USMF „Nicolae Testemițanu” a preluat PEN în două programe de instruire, și Proiectul „Viață Sănătoasă” contribuie la implementarea în practică a PEN pe dimensiunea întregului sistem. Este un lucru firesc, când organismul internațional, instituția de stat, ONG-ul lucrează în mod complementar și coerent și aceste activități sunt canalizate prin intermediul MSMPS, în baza Acordului de cooperare și în concordanță cu politicele, planurile guvernamentale.

Dar să mergem pe pași, Inițial Pachetul de intervenții esențiale integrate a fost pilotat cu implicarea Asociației Medicilor de Familie și respectiv, a Catedrei de medicină de familie a USMF „Nicolae Testemițanu”. Ulterior, după etapa de estimare a fezabilității implementării PEN-urilor, am realizat necesitatea includerii PEN-urilor în programul de educație continuă și de educație a rezidenților, pentru a asigura continuitatea. Am făcut acest lucru ca să nu riscăm să ajungem în situații destul de frecvente, când vin proiectele în țară, se pilotează, se implementează și dacă programele nu sunt incluse în instruirea continuă, activitățile nu mai continuă, de parcă se dizolvă, ca și cum nici nu ar fi fost. Așa dar, ideea este simplă, de a asigura continuitatea abordării în sistem, pentru rezidenții care sunt viitorii medici și ajung să activeze în sistem, dar și pentru medicii, asistenții medicali practicieni. Tinerii instruiți în PEN, venind în sistem, contribuie la reducerea inerției. Pe de altă parte, educația medicală continuă promovată de Catedră contribuie la extinderea cunoștințelor și capacităților practice ale medicilor de familie. Rolul Proiectului „Viață Sănătoasă” este să pună în practică aceste activități. Proiectul a preluat din perioada de pilotare a PEN-urilor abordarea lucrului în echipă pe csare îl dezvoltă la nivel de fiecare instituție implicată în activitatea de implementare a PEN. Este extrem de important ceea ce face acum Proiectul „Viață Sănătoasă”, pentru că un membru al echipei nu poate să practice PEN în timp ce altul nu face asta. Instruirea și implementarea abordării în echipă a PEN este atunci când toate verigile lucrează coerent. Doar așa putem avea rezultate.

Cele spuse mă fac să trag o concluzie - lucrurile bune sunt cele conceptualizate, planificate pentru implementare, ele cer eforturi coerente și complementare din partea mai multor actori din domeniu.

Acum suntem în exercițiul de implementare a PEN-urilor, dar numai în zece raioane, rămâne de acoperit cu PEN-uri încă 26 de raioane din cele 36 pe țară, cum vedeți mai departe această activitate?

Gh. Curocichin: Fără ca să fac prognoze de lungă durată, aș spune că în primul rând, implementarea  PEN la nivel de țară necesită ceva timp. În rândul doi, probabil este vorba de formarea unei mase critice de 30-35% din instituțiile medicale care implementează cu succes PEN-urile și ar putea influența întregul sistem. În rândul trei, avem nevoie de extinderea rezultatelor „neașteptate” din activitatea de pilotare, din lista celor pozitive, când ciclul de asigurare al calității se pornește de jos în sus și nu invers, cum din păcate este obișnuit. Nevoia de a monitoriza calitatea serviciilor medicale prestate prin implementarea PEN-urilor, este ceea ce vrem să promovăm.

Acum, având masa critică, nevoia de asigurare a calității, condițiile MSMPS sub formă de indicatori de performanță, ne putem aștepta la o schimbare, de implementare a PEN-urilor pe dimensiunea întregului sistem.

Dar trebuie să fim realiști, în prezența PEN-urilor și în lipsa lor, vom vedea că în teritoriu există o anumită variabilitate în practicile medicale, deși orice protocol are scopul de a limita variabilitatea practicii, de a o standardiza, de a o face mai calitativă, bazată pe dovezi.

Care sunt rezultatele implementării PEN la această etapă, în zece raioane-țintă ale Proiectului „Viață Sănătoasă”?

Gh. Curocichin: Trebuie să fim sinceri, la etapa pilotării ne-am așteptat la rezultate mari, radicale, dar nu a fost să fie, și asta ne face să fim realiști, fără așteptări exagerate și să fim pregătiți pentru apariția unor fenomene care nu au fost prevăzute. Să dea Domnul să avem măcar 30% de instituțiile medicale primare în care PEN-urile funcționează în măsura planificată, ca să putem porni extinderea la nivel de țară. Deoarece PEN este un instrument bazat pe dovezi, util, cost-eficient în prevenirea și managementul pacienților cu BNT care constituie majoritatea poverii maladiilor pentru Republica Moldova, efortul implementării la nivel de țară merită cu siguranță să fie făcut.

Pentru că suntem în ajun de An Nou 2020, vă rog să transmiteți câte o urate pentru colegii de breaslă și pentru cei din Proiectul „Viață Sănătoasă”.

Gh. Curocichin: Cei din domeniul sănătății își urează unul altuia Sănătate, pentru că știu că aceasta este o condiție indispensabilă pentru a avea succese, realizări, alte activități, lucruri pe care și le dorește fiecare. Vreau să le urez colegilor mai multă apreciere, respect din partea pacienților și multă energie în realizarea celor planificate, în reformarea sistemului! Ca punct de pornire în toate, să ne fie dorința de ai ajuta pe oameni să fie sănătoși!

Angela Anisei: Voi veni cu un mesaj care le va generaliza pe toate cele transmise pe parcursul mai multor evenimente organizate de Proiectul „Viață Sănătoasă”.

Mesajul este adresat managerilor deoarece ei sunt participanții Atelierului de lucru de astăzi (n.r. Atelierul de lucru dedicat implementării pachetului de intervenții esențiale în bolile netransmisibile, din 12 decembrie 2019).

Dragi manageri, vă urez să conștientizați și să vă străduiți să dezvoltați cultura prestării serviciilor calitative în instituția pe care o conduceți! Vă urez să creați un mediu favorabil pentru ca inițiativele subalternilor, cele de la nivel superior, MSMPS, agențiile din subordine, să fie asimilate ca să fie puse în practică instrumentele de asigurare a calității actului medical, bunăoară Pachetul de intervenții esențiale pentru medicii de familie PEN 1 si PEN 2!

Vă urez și îmi urez sănătate, succese și realizări frumoase, cooperare pentru a schimba lucrurile din țara noastră spre bine, să dezvoltăm prestarea serviciilor în contextul unui sistem integru!

Țin să mulțumesc Proiectului că vine să susțină inițiativele statului pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor medicale prestate pacienților cu boli netransmisibile!

Mulțumim foarte mult, partenerilor și echipei Experților naționali în implementarea Pachetului de intervenții esențiale integrate și vă urăm multă sănătate, că-i mai bună decât toate și în anul care vine, să realizăm cu succes activitățile planificate în cadrul Proiectului „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică!Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!