Apel pentru propuneri de îmbunătățire continuă a calității în AMP din raioanele-pilot ale Proiectului „Viață Sănătoasă”

Apel pentru propuneri de îmbunătățire continuă a calității în AMP din raioanele-pilot ale Proiectului „Viață Sănătoasă”

Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” lansează runda a doua a concursului de selectare a propunerilor de proiecte pentru îmbunătățirea continuă a calității (PÎC) în asistența medicală primară (AMP) din raioanele-pilot, susținute prin granturi mici. Proiectele urmează de a fi implementare în perioada martie – iunie 2020 (3 luni). Cele zece raioane-țină ale proiectului sunt: Fălești, Ungheni, Ștefan Vodă, Cahul, Orhei, Criuleni, Taraclia, Vulcănești, Edineț, Briceni.

Scopul proiectelor este de a asigura sustenabilitatea procesului de îmbunătățire continuă a calității (ÎCC) în instituțiile de AMP din raioanele-pilot ale Proiectului.

Astfel, Proiectul „Viață sănătoasă” va susține 20 de PÎC (în medie câte 2 proiecte per raion) pentru a asigura accesul echitabil al instituțiilor de AMP la oportunitățile de finanțare.

Principiul de bază de care se va ghida Proiectul în selectarea propunerilor câștigătoare va fi fezabilitatea și complexitatea propunerii. În cazul în care instituția a beneficiat anterior de grant/uri din partea Proiectului, se va ține cont de rezultatele PÎC realizate, inclusiv și sub aspectul de relevanță, fiabilitate și durabilitate.

Mai jos, găsiți ghidul aplicantului care descrie regulile și procedurile care vor ghida procesul de depunere a cererii, selectare și implementare a propunerilor de proiect. Ghidul descrie detaliat cadrul de implementare și dimensiunea proiectelor, criteriile de eligibilitate ale propunerilor înaintate, procedura de depunere a cererii, procedura de selectare și evaluare.

Reamintim, în mai 2019 a avut loc primul schimb de experiență între echipele de îmbunătățire a calității din 20 de instituții implementatoare ale PÎC cu privire la rezultatele obținute, dificultățile întâmpinate, lecțiile învățate și planificarea etapelor următoare de implementare a proiectelor.

Bugetul proiectelor este până la 3 000.00 Franci Elvețieni sau 53 000 MDL.

Termenul limită de depunere a propunerii de proiect în versiune prealabilă (proiect/draft) este 3 februarie 2020, ora 16.00 la adresa electronică: info@viatasan.md.

Termenul limită de depunere a propunerii finale este de 21 februarie 2020.

Echipa Proiectului va acorda suportul necesar aplicanților pentru finalizarea propunerilor de proiecte.

În cazul în care aveți întrebări la subiect, contactați:

Natalia Zarbailov,

email: natalia.zarbailov@viatasan.md

tel. +(373) 78 999 206


Descarcă materialul ro