Angajăm experți în domeniul social

Angajăm experți în domeniul social

Informații generale

Proiectul Viată Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile (“Viatasan”) este finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică (Swiss TPH) în Republica Moldova.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea sănătății populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile (BNT).

Proiectul se focusează pe obținerea a trei rezultate (obiective specifice):

 • Rezultatul 1: Autoritățile naționale din domeniul sănătății creează un mediu de politici favorabil pentru managementul descentralizat și integrat al BNT;
 • Rezultatul 2: Populația din raioanele țintă are acces și utilizează îngrijirile integrate de calitate, inclusiv serviciile extinse pentru BNT;
 • Rezultatul 3: Populația din raioanele țintă și-a îmbunătățit comportamentul axat pe sănătate și și-a redus comportamentul cu risc pentru BNT.

Proiectul Viată Sănătoasă intenționează să utilizeze pe larg expertiza tehnică disponibilă la nivelul local în Republica Moldova. La moment, Proiectul este în proces de identificare a experților/ consultanților naționali independenți, companii de consultanță sau ONG în vederea creării unui "Grup de Experți" care să fie disponibili pentru prestarea serviciilor de consultanță pe termen scurt, în domeniile tehnice cheie de implementare a proiectului pe perioada 2019-2020.

Domeniile de expertiză necesare

Sunt încurajați să aplice experții /consultanții naționali, companii de consultanță sau ONG care posedă expertiză tehnică și experiență vastă de lucru în unul sau mai multe dintre următoarele domenii:

 • Asistență socială, în special politici de protecție a persoanelor adulte și vârstnicilor și procesul de implementare;
 • Bunăstarea adulților și vârstnicilor;
 • Servicii sociale primare, specializate, cu specializare înaltă și îngrijiri integrate pentru adulți și vârstnici;
 • Evaluarea situațiilor de risc și planificarea intervenției (managementul de caz);
 • Colaborare intersectorială, proceduri și instrumente aplicate în asistența socială a persoanelor adulte și vârstnici;
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de prevenire a vulnerabilității și suport psiho-emoțional;
 • Dezvoltarea și gestionarea serviciilor integrate;
 • Elaborarea curriculum-ului, materialelor și prestarea instruirilor în domeniul asistenței sociale și îngrijirilor integrate a persoanelor adulte și vârstnicilor;
 • Cercetarea în domeniul protecției/ asistenței sociale;
 • Analiza datelor demografice și administrative, evaluarea necesităților la nivel de comunitate și planificare;
 • Mobilizarea comunității și implicarea în prestarea programelor de prevenire și serviciilor sociale;
 • Monitorizarea și evaluarea programelor și serviciilor (de sănătate și sociale);
 • Finanțe publice, relaționare bugetară între sectoare (sănătate și social), normative servicii, calculare și estimare a costurilor pentru servicii;

Profilul solicitat

 • Studii Superioare Universitare în domeniul asistență socială (socio-psiho-pedagogie), pedagogie, psihologie, sociologie, economie. Studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj;
 • Cel puțin 5 ani de experiență recentă documentată în unul sau mai multe domenii de expertiză menționate mai sus;
 • Capacitatea de a produce rapoarte tehnice de calitate (un model va fi prezentat la etapa de preselecție);
 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română și rusă, o bună cunoaștere a limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Abilități de prezentare;
 • Cunoștințe de operare a tehnologiilor informaționale, inclusiv cunoașterea aplicațiilor Word, Excel și Power Point;
 • Aptitudini de relaționare interpersonală și de lucru în echipă;
 • Disponibilitatea de a efectua vizite în raioanele pilot ale proiectului;

Criteriile de eligibilitate pentru angajare

Criteriile pentru angajarea experților/ consultanților naționali, companiilor de consultanță sau ONG vor fi următoarele:

 • Corespunderea cu cerințele tehnice menționate în Termenii de Referință (ToR);
 • Disponibilitatea de a întreprinde consultanță în termenele specificate;
 • Lipsa conflictului de interese;

Modalitatea de aplicare pentru poziția de Expert

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate și sunt dispuși să facă parte din Grupul de Experți al proiectului Viață Sănătoasă sunt invitați să expedieze prin e-mail Curriculum Vitae și o scrisoare de intenție, explicând calificarea pentru această poziție, cu specificarea domeniului /domeniilor de expertiză la care aplică (din lista prezentată mai sus) și oferta financiară (rata/ zi) la următoarea adresă: info@viatasan.md.

Toate documentele trebuie să fie în limba română, rusă sau engleză.

Data limită pentru depunerea aplicațiilor (cererilor) este 31 ianuarie 2019.