7 raioane vor fi susținute pentru a iniția aplicarea asistenței comunitare integrate

pentru decsarcare Video Asistența Comunitară Integrată, Fălești, com. Bocșa 

În 2021, 7 raioane (Cahul, Taraclia, Vulcănești, Ștefan Vodă, Criuleni, Edineț, Briceni) vor inița aplicarea asistenței comunitare integrate. Este vorba de o abordare de integrare a serviciilor medicale și sociale pentru a le aduce mai aproape de necesitățile comunităților, ale oamenilor, în special ale celor cu boli cronice și vulnerabilități.

Conceptul care urmează a fi implementat a fost discutat pe 20 ianuarie în cadrul webinarului „Asistența integrată în practică: transformare la nivel de sisteme și oameni”, parte componentă a Cursului de sensibilizare și formare în domeniul asistenței integrate, dezvoltat de experții internaționali și naționali în servicii integrate ai Proiectului „Viață sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”.

Asistența integrată a fost pilotată în 2020, în trei raioane Fălești, Orhei, Ungheni, cu suportul Proiectului „Viață Sănătoasă”, susținut de Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Experiența modelelor de asistență integrată și conceptele de bază de la nivel internațional au fost prezentate la webinar celor circa 80 de participanți. Ei au aflat despre abordarea „sănătate în toate politicile”, elementele cheie ale conceptului de asistență integrată, competențele necesare pentru integrare și au făcut schimb de experiențe din lecțiile învățate în procesul de aplicare a modelelor în practică.

„Exemplele din procesul de pilotare ne demonstrează că atingerea dezideratului de a proteja și promova sănătatea tuturor oamenilor, prin integrarea serviciilor comunitare în asistența medicală primară este realizabil prin mobilizarea asistenților medicali, sociali, autorităților publice locale. Dezvoltarea asistenței medicale primare, a serviciilor la nivel de comunitate și centrarea pe pacient rămâne o prioritate pentru sistemul de sănătate din Republica Moldova. Ne propunem ca în politicile sectoriale și cadrul legislativ să introducem prevederi legate de prestarea într-un mod integrat a asistenței medicale și sociale la nivel de comunitate, astfel încât să fie asigurată continuitatea în prestarea serviciilor, inclusiv ce ține de segmental vulnerabil la nivel de comunitate”, a menționat Secretarul de Stat al MSMPS, Tatiana Zatîc.

Modele pilotate au stat la baza elaborării Regulamentului privind asistența comunitară integrată care urmează să fie promovat la nivel național.

Valeriu Sava, coordonatorul național al programului Sănătate al Biroului de cooperare al Elveției, susține implementarea asistentei integrate, mai ales că pilotarea acestui concept care a avut loc în 2020, marcat de pandemia COVID-19 a fost de succes. „Este foarte important ca experiența acumulată la nivel local, din practica și condițiile existente în localități să fie multiplicată în toată republica”, afirmă Valeriu Sava.

Proiectul „Viață Sănătoasă” va oferi asistentă și suport celor 7 raioane, prin consolidare de capacități, vizite de studiu, supervizare și monitorizare a procesului de implementare a modelelor, evaluare a calității serviciilor și satisfacției beneficiarilor și prestatorilor de servicii. „Vom contribui la consolidarea rolul asistentului medical comunitar în prevenire, monitorizare a sănătății populației și asistenței persoanelor cu boli cronice și necesități complexe”, a declarat Tatiana Dnestrean, expertă în îngrijiri integrate a proiectului.

Asistența integrată a serviciilor medicale și sociale este centrată pe necesitățile omului și a comunității. Aceasta presupune ca serviciile medicale, sociale, ale primăriilor și societății civile din comunități să fie conectate între ele prin prevenirea activă a sănătății și implicit a bunăstării oamenilor. „Identificarea și rezolvarea necesităților populației se face de oameni către oameni”, a explicat Dr. Victoria Stein, experta internațională în servicii integrate.

Conceptul de integrate a serviciilor face parte din abordarea OMS de Acoperire Universală în Sănătate și se regăsește în prioritățile Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă pentru următorii ani.

Prezent la webinar, Igor Pocanevych, directorul de țară al Biroului OMS a ținut să sublinieze că în pofida obstacolelor din 2020, prin colaborare intersectorială și încurajarea oamenilor de a fi responsabili de sănătatea lor și aderenți la tratament, poate fi îmbunătățit accesul la sănătate și bunăstare. „Încurajăm preluarea și dezvoltarea modelor de asistență comunitară integrată pilotate de la nivel local la regional și ulterior la nivel național”, Igor Pocanevych.

La eveniment au participat reprezentanți ai Administrație Publice Locale de nivel I și II, ai asistenței sociale și medicale primare, primari de comunități din 10 raioane și reprezentați ai mediului academic, și ai partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Următorul webinar este planificat pentru luna martie 2021 unde vor prezentate rezultatele dialogurilor privind inițierea asistenței integrate din cele 7 raioane noi.

Webinarul „Asistența integrată în practică: transformare la nivel de sisteme și oameni” a fost organizat,  în parteneriat cu MSMPS, de Proiectul „Viață Sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile”, finanțat de Biroul de cooperare al Elveției și realizat de Institutul Elveției Tropical și de Sănătate Publică și face parte din activitățile de integrare a serviciilor pentru bunăstarea oamenilor. Elveția este unul dintre cei mai mari donatori bilaterali de granturi în sectorul de sănătate al Republicii Moldova.Categorii de noutăți
    Nu am găsit nimic!